ประชุมคณะทำงานทีมโฆษก พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Google Meet)

   วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทีมโฆษก พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Google Meet) เพื่อวางแผนในการเข้าร่วมการจัดรายการวิทยุสถานีคลายทุกข์ออกอากาศทางระบบ เอฟ.เอ็ม. 89.75 MHz. ทุกวันอังคาร เวลา 10.15 -11.00 น. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]