ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัดภายใต้โครงการการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2566

   วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัดภายใต้โครงการการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]