ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จ.สฎ) ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จ.สฎ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายภาครัฐ แผนการปฏิบัติงาน และข้อมูลแผนที่เพื่อการสำรวจบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน  ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 4)

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]