ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ การจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ การจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]