ประชุมงานสร้างสุขภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานีฝ่าวิกฤต สู่ชีวิตวิถีใหม่”

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมงานสร้างสุขภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานีฝ่าวิกฤต สู่ชีวิตวิถีใหม่” และนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]