ประชุมตรวจราชการรอบ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการรายงานผลตามประเด็นตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]