ประชุมติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร จนท.คปคม.สฎ. ประชุมติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา โดยมีพ.ต.อ.ประจักษ์วีช สว่างยิ่ง รอง ผบก.ต.จว.สฎ. และ พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รอง ผบก.ต.จว.สฎ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]