ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลพรุพี

 วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอนุศักดิ์  คงมาลัย กรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]