ประชุมทบทวน ติดตามผลบริษัทผู้ดำเนินโครงการซีเอสอาร์ ที่นำตัวชี้วัดไปใช้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงตัวชี้วัด

 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม Zoom Meeting ออนไลน์การทบทวน ติดตามผลบริษัทผู้ดำเนินโครงการซีเอสอาร์ ที่นำตัวชี้วัดไปใช้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงชุดตัวชี้วัด โดยมีคณะทำงานซีเอสอาร์ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมได้แก่ บริษัทไทยบิทูเมน จำกัด บริษัทนทีชัย จำกัด และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด และจัดการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]