ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]