ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น และใบประกาศพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับดี โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]