ประชุมประชุมจัดทำโครงการด้านสังคมเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชุมจัดทำโครงการด้านสังคมเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัฒนาธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]