ประชุมพิจารณาความสามารถของผู้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]