ประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมทางสังคมของชุมชน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนายศรายุธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนให้การช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมทางสังคมของชุมชน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสราญรมย์ โรงพยาบาลพุนพิน และปลัดอำเภอพุนพิน โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพนยาบาลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]