ประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 และรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]