ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]