ประชุมหารือกรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2566 – 2570

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2566 – 2570 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]