ประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมประชุมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]