ประชุมหารือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการผู้ช่วยบริการคนพิการให้กับผู้ช่วยคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการผู้ช่วยบริการคนพิการให้กับผู้ช่วยคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]