ประชุมหารือและเยี่ยมเยียนชุมชน กรณีมีข้อเรียกร้องให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยมเยียนชุมชน กรณีมีข้อเรียกร้องให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน คลองไทรพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุทัย เทือกสุบรรณ นายอำเภอชัยบุรี เป็นประธานการประชุม และนำทีมลงเยี่ยมชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง พม. และจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]