ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570)

 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]