ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินการและเชิดชูเกียติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่นประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นายโกวิท พุมทอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินการและเชิดชูเกียติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ดีเด่นประจำปี 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม ZOOM ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ .สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]