ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรมวังใต้ โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]