ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน (จอมยุทธ์) ประจำปี 2566 โดยมีท่าสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลสามโคก อำเภอท้ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]