พิธีปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ช่างชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งเป็นกิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ “ช่างซ่อม : การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]