พิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท สภาองค์กรชุมชนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท สภาองค์กรชุมชนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 หลัง งบประมาณ200,000.-บาท ซึ่งในพิธีมี นายวิรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ (พอช.) โฆษก พอช. ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมพิธีด้วย

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]