พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

   วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 สังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ราย คือ นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ เป็นผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน one home ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทน พอช. และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]