พิธีอัญเชิญหิรัญบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.9)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญหิรัญบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]