พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานบนหน้าบันอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานบนหน้าบันอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]