พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และการแสดงของผู้สูงอายุ โดยมีนายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]