พิธีเปิดโครงการผลิตรถสามล้อโยก รถเข็น เพื่อมอบแก่คนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดโครงการผลิตรถสามล้อโยก รถเข็น เพื่อมอบแก่คนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]