มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตประจำวันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบนิคมฯ

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตประจำวันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบนิคมฯ จำนวน 1 ราย ณ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]