มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวลภัทรลดา พูลแก้ว นักพัฒนาสังคม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) จำนวน 3 คัน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ ที่ยื่นคำร้องขอรับกายอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]