มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาค “ตู้ปันสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสาโรช กาญจพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาค “ตู้ปันสุข” พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณ “ตู้ปันสุข” หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]