รมว.พม. (นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวง และทีม พม. (One Home) จังหวัดภาคใต้ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]