รับมอบนมผงสำหรับเด็กเล็กให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุเทพ เกิดสมบัติ ผู้แทนบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) ประธานคณะทำงาน ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) มอบนมผงสำหรับเด็กเล็กให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]