รับมอบเตียงโรงพยาบาลสนามเพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒาสังคม กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ รับมอบเตียงนอน จาก โรงพยาบาลบ้านนาสาร จำนวน 30 หลัง เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่ทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง เดินทางมารับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]