ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์
ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง”

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” เพื่อร่วมกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมในการต่อต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากในปัจจุบันพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]