ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย อพม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดระเบียบขอทาน ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้กระทำการขอทาน จำนวน 1 ราย และผู้แสดงความสามารถที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำการแสดงจากท้องที่ จำนวน 1 ราย รวม 2 ราย เจ้าหน้าที่ได้กล่าวตักเตือนและแนะนำให้ไปดำเนินการขออนุญาตทำการแสดงกับท้องที่ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]