ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งตามโครงการ “ปักหมุดจุดประสานคนไร้ที่พึ่ง”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย อพม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งตามโครงการ “ปักหมุดจุดประสานคนไร้ที่พึ่ง” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันเหตุอาชญากรรม ณ บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]