ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz ภารกิจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวข้อ” การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ” โดยมีนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]