ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M.89.75 MHz ภารกิจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด หัวข้อ “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” โดยมีนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]