ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการตรวจฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]