ร่วมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พมจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ ศรีนวล ประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเป็นผู้เชิญโล่เกียรติคุณ โดยการมอบโล่ในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของผู้อายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]