ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพื่อสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพื่อสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 14 คน ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีตำรวจภูธรพุนพิน โดยมีพันตำรวจเอกวิทย์ทวี ภริตานนท์ ผกก.สภ.บางมะเดื่อ รทท.ผกก.สภ.พุนพิน เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงเพื่อมัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]