ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ภาคใต้

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ภาคใต้ จำนวน 12 จังหวัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]