ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวชลลดาชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ การรับรู้สิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจำนวน 780 คน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมแก้ว สมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]