ลงพื้นตรวจเยี่ยมองค์กรที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการรับรององค์กรฯ เพื่อตรวจเยี่ยมองค์กรที่ยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 2 องค์กร รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 องค์กรในพื้นที่ อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ และอำเภอดอนสัก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]