ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง อำเภอไชยา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ลงพื้นที่ประชุมและชี้แจงการคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนากรอำเภอไชยา โดยมี นางสาวรัชนี พวงมาลี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุด ณ พื้นที่ตำบลตะกรบ ตำบลโมถ่าย ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]