ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รายได้และความเป็นอยู่ ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง 1 ราย อำเภอพุนพิน 2 ราย และร่วมกับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดหัวเตย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน จำนวน 3 ราย โดยมอบถุงยังชีพและพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]